Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpitala Powiatowego w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg na dostawę worków na śmieci III/10/2013


Sławno: Worki na śmieci III/10/2013


Numer ogłoszenia: 530950 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy, ul. I-go Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 059 8103031, 8106302, faks 059 8102423

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Worki na śmieci III/10/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa worków na śmieci.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego, w jednym z nich na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 zostały odrzucone oferty ze względu na nie spełnienie warunków zawartych w SIWZ. Zgodnie z art. 93 ust1 pkt. 1 unieważniono przetarg, ponieważ nie wpłynęły żadne inne oferty. W drugim zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 unieważniono postępowanie przetargowe ponieważ złożona oferta przewyższa kwotę którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa: Worki na śmieci

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • POLSTAR HOLDING Sp. z o.o., ul. H. Modrzejewkiej 52, 75-734 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.doc (DOC, 27.KB) 2013-12-20 13:56:01 27.KB 897 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.doc (DOC, 93.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-12-20 13:56:01 93.KB 163 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Worki.doc (DOC, 42.KB) 2013-12-20 13:56:01 42.KB 1107 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karol Izmajłowicz 20-12-2013 13:56:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karol Izmajłowicz 20-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Karol Izmajłowicz 20-12-2013 13:56:01