Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpitala Powiatowego w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego sanitarnego PEUGEOT BOXER

 

SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE

 

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż Samochodu specjalnego sanitarnego

PEUGEOT BOXER

 

Nazwa i adres organizatora przetargu

Szpital Powiatowy w Sławnie

ul. I Pułku Ułanów 1 76-100 Sławno

tel. 059/ 810 30 31 fax 059/ 810 24 23

 

Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Opis przedmiotu przetargu

 

Marka i typ: Peugeot Boxer

Nr rejestracyjny: ZSL J660

Nr nadwozia: VF3233B4215958502

Rok produkcji: 2000

Stan licznika: 330 636 km

Pojemność silnika: 2446

Rodzaj silnika: Diesel

Badanie techniczne: brak aktualnego badania technicznego

 

Cena wywoławcza: 2000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych)

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:

- Imię i Nazwisko lub nazwę firmy;

- Adres oferenta;

- Oferowaną cenę;

oraz wpłacenie wadium w gotówce w kwocie 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100 złotych) w kasie Szpitala Powiatowego w Sławnie lub na konto bankowe BBS DARŁOWO NR: 58 8566 0003 0112 1751 2000 0001 w terminie do dnia 09 listopada 2016 r.

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż Samochodu specjalnego sanitarnego Peugeot Boxer. Nie otwierać przed dniem 10 listopada 2016 r. godz. 9:30.”

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Wszelkie ewentualne zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu oraz unieważnienia przetargu zostaną opublikowane na stronie www.szpital-slawno.pl.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje w 100% cena zadeklarowana przez oferenta.

 

Ze stanem technicznym pojazdu można zapoznać się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu oględzin. Wszelkie informacje na temat przetargu pod numerem telefonu: 59 810 63 63.

 

Szpital Powiatowy w Sławnie nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego pojazdu.

 

Pisemne oferty należy składać do dnia 10 listopada 2016 roku, do godz. 9:00 w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Sławnie. Ofertę nabycia w/w samochodu należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA KUPNA SAMOCHODU PEUGEOT BOXER”.

 

Otwarcie ofert odbędzie się 10 listopada 2016 roku o godz. 9:30 w Szpitalu Powiatowym w Sławnie, Dział Zamówień Publicznych.

 

Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę samochodu Peugeot Boxer jest zobowiązany niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu przetargu) dokonać wpłaty ustalonej kwoty pomniejszonej o wielkość wadium, które zalicza się na poczet ceny sprzedaży na konto Szpitala Powiatowego w Sławnie umieszczone powyżej. Jeżeli oferent, który wygra przetarg nie dokona wpłaty wymaganej kwoty w określonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wydanie pojazdu nastąpi po uiszczeniu całej ceny sprzedaży i sporządzeniu umowy kupna/sprzedaży.

 

W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd, komisja powołana przez Dyrekcje Szpitala Powiatowego w Sławnie zarządzeniem Nr 35/2016 weźmie pod uwagę kolejność wpływu oferty do siedziby.

 

Szpital zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Do niniejszego przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki do pobrania

Informacja z otwarcia ofert
1 zestawienie ofert z otwarcia.docx (DOCX, 108KB) 2016-11-10 13:19:40 108KB 497 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborze.docx (DOCX, 107KB) 2016-12-02 08:21:37 107KB 440 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Skibniewski 02-11-2016 10:45:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Skibniewski 02-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Gniewczyńska 02-12-2016 08:21:37